Paprika (2006)

Oct 01, 2006 90 min Watch Trailer

overview : When a machine that allows therapists to enter their patient's dreams is stolen, all hell breaks loose. Only a young female therapist can stop it: Paprika.
Genres : , , , ,
Tags : , , , , , , , , , ,

CAST

Megumi HayashibaraPaprika / Atsuko
Tōru FuruyaTokita Kohsaku
Kouichi YamaderaOsanai Morio
Katsunosuke HoriShima Tora-taroh
Toru EmoriInui Sei-jiroh
Daisuke SakaguchiHimuro Kei
Mitsuo IwataTsumura Yasushi
Rikako AikawaKakimoto Nobue
Satoshi KonJin-nai
Yasutaka TsutsuiKuga
Akio OtsukaKogawa Toshimi

You May Also Like